TILVALGSKOORDINATOR

Ta kontakt med oss i dag dersom du har et byggeprosjekt der du har behov for en tilvalgskoordinator som kan hjelpe dine kunder og entreprenører fra begynnelse til slutt.

LA OSS STYRE TILVALGET

Tilvalgskoordinator holder i hele tilvalgsprosessen på en profesjonell og trygg måte, slik at dere kan ha fullt fokus på byggeprosessen.

Kjøp av bolig er en stor investering, og de fleste har ikke vært igjennom prosessen med å kjøpe bolig på prospekt tidligere. Det tar tid og krever erfaring og god kundebehandling for å få en fornøyd boligkjøper.
Vår(e)tilvalgskoordinator har mange års erfaring med kundehåndtering, og vet hva som skal til for å få fornøyde kunder.
Ved at vi håndterer tilvalgsprosessen, ender de fleste opp med mersalg, og salg av mer riktige produkter for kunden, og at gjennomføringen av tilvalgsprosessen flyter slik den skal.

GJENSIDIG GEVINST

Ved å styre kundeprosess og salg øker vi verdi for alle ledd og dette gir oss gjensidig gevinst. Det er et klart mål vi har når vi går inn i et nytt prosjekt at alle skal føle økt verdi.

Avd. Østfold

Vår avdeling i Østfold har hovedkontor på fantastiske Hvaler og herfra dekker vi alle Østfoldbyer samt store deler av Akershus.

Avd. Oslo

Oslo avdelingen ligger strategisk plassert på Kalbakken slik at vi enkelt kan nå ut til kunder i hele Oslo. Like viktig ser vi på kundene i Akershus og ved å ha hovedkontoret for Oslo avdelingen på Kalbakken dekker vi hele vårt nedslagsfelt.