Project Description

Magasinparken er det første boligprosjektet i Ski vest, og vil romme cirka 500 boliger, barnehage, parkområder, restaurant samt ulike kulturtilbud og attraksjoner.

Prosjektet er utviklet av Solon Eiendom og det er Solid Entreprenør som er hovedentreprenør. Vi bistår med tilvalg elektro.