VI HJELPER DINE KUNDER

Vårt mål er å tilføre verdi til dine kunder og de skal etter møte med oss få tilpasset boligen slik de ønsker. På den måte øker de den personlige bruksverdien, samt i mange tilfeller høyner reel verdi på boligen.

Når en kunde  har kjøpt en ny leilighet har de både rett og krav på å få gjøre tilpasninger av boligen. Denne prosessen skal være en positiv opplevelse, la derfor en erfaren kundekonsulent ta seg av dine kundemøter.

Vi har spesialister innen flere fagområder som trygt loser dine kunder gjennom tilvalgsprosessen innenfor sitt fag.

Med kompetanse og tid til å behandle din kunde med respekt og forståelse sørger vi for at du opplever økt salg, bedre fortjeneste og fornøyde kunder.

Nelfo Medlem

ELEKTRO

BELYSNING

RØRLEGGER

SMARTHUS

TILVALGSKOORDINATOR

PROSJEKTER

Vi har til enhver tid flere prosjekter vi er  i kontakt med og vi ønsker å tilføre verdi til alle.